Live Music Odense

Ø-værker for små danske orgler

SOFIE VOIGHT / FREDERIK EBERT – Ø-VÆRKER

Projektet “Ø-værker for små danske orgler” er et samarbejde mellem komponist Frederik Ebert og lydkunstner Sofie Voight. Duoen arbejder med lydlige og klanglige improvisationer for orgel, baseret på materiale som de to har indsamlet rundt omkring i små danske ø-kirker under sidste års nedlukning. Målet var at finde spændende orgler der havde en særegen lyd og en historie bag sig og at skabe værker der gør orglet fysisk nærværende for lytteren i et nutidigt elektronisk udtryk.

Koncerten denne aften er en elektronisk fortolkning af materialet, hvor klanglige teksturer, fejlkilder, mekanik og orglets eget væsen er omdrejningspunktet. Kompositionerne er støvede og poetiske universer, hvor der er plads til at man som publikum kan træde ind i en meditativ lytning samt mærke orglets dybe frekvenser helt ind i kroppen.
I løbet af koncerten vil duoen skiftevis spille numre fra udgivelserne samt skabe elektroniske improvisationer med det optagede materiale fra orglerne.