Live Music Odense

Soundscape sessions // Mute state

”Soundscape Sessions” sætter rammen for unikke intime koncertoplevelser på Dexter!

Bands og artister er kurateret specielt hertil og det er meningen at præmissen skal udfordre publikum og samtidig give netop denne musik optimale rammer.
Det er koncerter der kræver fuld opmærksomhed fra publikum. Det er koncerter der præsenteres uden forstyrrende elementer udefra; i et, så vidt muligt, neutralt, lukket, mørkt og lydtæt rum. På den måde får indlevelsen de bedste kår og sanserne pirres optimalt.

Vi nedskalerer ved disse koncerter Dexters kapacitet til 50 gæster. Man skal være på plads inden koncertstart, ellers kommer man ikke ind. Baren er ligeledes lukket under koncerten.
I det omfang det er muligt, vil koncerterne slutte af med en Q/A med artisten eller bandet, hvor gæsterne kan få mulighed for at høre om kunstnerens egne tanker omkring musikken.

Som en undersøgelse af video som litterær platform, har filmkomponist og lydkunstner Tao Højgaard aka Mute State skabt en audiovisuel Inger Christensen-koncert. En multimodal helhed hvor publikum gøres til både læser, lytter og beskuer – en koncert hvor også musikken læser med … i realtid!

Et mørkt lærred oplyses svagt af blinkende lamper, fra den hær af elektroniske musikinstrumenter der har taget opstilling i forgrunden. Mørket viger langsomt, og en let vibrerende tekstur etablerer sig på lærredet. Stilheden brydes af en nysgerrigt insisterende sky af lyd, der langsomt lader sig synkronisere med en række utålmodigt dansende bogstaver. Lyden fortættes og bogstaverne danser sig så tæt på hinanden, at de nu danner et ord. ALFABET står der, og litteraturkoncerten, der baserer sig på Inger Christensens digtsamling af samme navn, er skudt i gang.

Foran lærred og bag koncept og instrumenter, står filmkomponist og lydkunstner Mute State aka Tao Højgaard, der med sin litteraturkoncert vil skabe en ligeligt musikalsk og litterær oplevelse. En oplevelse hvor publikum fordyber sig i fællesskab, vel at mærke uden at gå på kompromis med den personlige oplevelse der opstår imellem tekst og læser. Udover Tao Højgaards dybe fascination af Inger Christensens lyriske og systemiske univers, bindes de to kunstnere sammen af en sanselig eksistentiel grund-undren og deres store interesse for naturvidenskabelige fænomener og algoritmer. En interesse der i Tao Højgaards tilfælde senest har udmøntet sig i en musikalsk oversættelse af det periodiske system.

At Inger Christensen holdt af naturvidenskab, er ingen hemmelighed. En fascination og nysgerrighed der kan ses i mange af hendes værker, og ikke mindst i hendes digtsamling Alfabet fra 1981, der ad flere veje er struktureret omkring fibonacci-talrækken. En talrække der findes et hav af steder i naturen, og en talrække der udover at ligge til grund for det gyldne snit, nu også ligger til grund for en musikalsk algoritme, der kan læse Inger Christensens digte i realtid. På baggrund af den timing Inger Christensens digte selv dikterer, og det vestlige tonesystem her dikteret af fibonacci-talrækken, opstår der små underfundige melodier der udvikler sig sammen med teksten. Musikken bliver med andre ord medlæser såvel som stemningsmæssig medforfatter.

At præsentere litteratur på en videoplatform giver litteraturen nye måder at udfolde sig på. Alt fra skriftstørrelse til ordenes timing og placering på lærredet, får direkte betydning for den mening der optages. Derfor bliver hvert enkelt digt genfortalt med stor opmærksomhed på Inger Christensens egen opstilling, men udvidet med de muligheder videomodaliteten tilbyder. En oplevelse der placerer sig et sted imellem en læsning og en oplæsning, da ord og sætninger nærmest opstår inde i læseren selv. En oplevelse og en fornemmelse der understøttes af komponisten, der tænker læserens ”tankestemme” ind i musikken som det sidste lag. Et greb der gør både tekst og musik til en individuel oplevelse oplevet i fællesskab.

Bag alteregoet Mute State finder man jazzguitaristen, filmkomponisten og lydkunstneren Tao Højgaard. En ikke ukendt skikkelse på den danske og europæiske jazzscene, der siden karrierens start i senhalvfemserne, har søgt at forny jazzens legende væsen, blandt andet ved at genopfinde koncertformatet på måder der naturligt byder andre kunstformer og videnskabelige aktører op til dans. Alteregoet er en reference til den tilstand hvori musikken skabes og bedst modtages.