Live Music Odense

FLUX – en BRO koncert

FLUX er en eksperimenterende koncert med tre musikere fra forskellige genrer og forskellig baggrund. I FLUX mødes jazz, barokmusik og beats i et forunderligt og nysgerrigt mix.
Musikken bindes sammen af indslag fra en af Odenses unge lyrikere.
______

BRO er et koncept, hvor Via Artis prøver grænser af ved at bygge broer over etablerede musikalske genre-skel. Vi tager udgangspunkt i vores egen verden, den europæiske kunstmusik fra perioden 13. til det 19. århundrede, og bruger vores erfaring og kundskaber i eksperimenterende musikalske partnerskaber med kompetente musikere fra andre genrer.

Musik er musik er musik. Og i virkeligheden ligeså udefinerbar som rosen i Gertrud Steins berømte digt. Intentionen med BRO er at overskride grænser og rokke ved nogen af de vaner og normer der alt for ofte låser musikken fast i et kedeligt favntag. At bygge bro mellem forskellige traditioner og genrer for at løse op for ideer og inspiration.

BRO er både et musikalsk eksperiment og et koncertudviklingsprojekt. Ved at samle musikere med forskellig baggrund åbnes op for nye musikalske tilgange til de forskellige genrer. Også publikum bliver sat sammen på nye måder og i nye sammenhænge. Altsammen til gavn og inspiration for det vigtige samspil mellem udøver og publikum, der er koncertsituationens egentlige Raison d’être.

FLUX-koncerten produceres af Via Artis Konsort i samarbejde med BYEN TALER